OÜ Cumulus Consulting konsulteeris Tallinna koolivõrgu kava ja koolieelsete munitsipaalasutuste programmi koostamist

Tallinna Linnavolikogu kehtestas jaanuaris 2013 kava, mille alusel korrastatakse eeloleva kaheksa aasta jooksul Tallinna munitsipaalkoolide võrk. Eesmärgiks on seatud luua optimaalne põhikoolide ja gümnaasiumide võrk Tallinnas, et tagada kõigile noortele võimalus omandada vähemalt põhiharidus ja soovi korral üldkeskharidus. Cumulus konsulteeris koolivõrgu kava koostamist koostöös Tallinna Ülikooli Tuleviku-uuringute Instituudiga, sh koostati olemasoleva olukorra ülevaade, tulevikuvajaduste prognoos, […]

Cumulus koostab Võrumaa energiamajanduse strateegiat

Cumulus koostab Võru Maavalitsuse tellimusel Võrumaa energiamajanduse strateegiat aastateks 2012-2022. Strateegia ülesandeks on anda piirkondadele juhiseid, kuidas olla oma tegevustes innovatiivsem ja energiatõhusam ning kasutada oma ressursse konkurentsis teiste piirkondadega edukamalt. Strateegia lähtub üldisest suundumusest vähendada energia tarbimist, suurendada taastuvate (sh kohalike) energiaallikate osakaalu ning vähendada kasvuhoonegaaside teket maakonnas. Koostatav strateegia on rakendusdokument, mis täpsustab […]

Cumulus koostab Tallinna üldhariduskoolide võrgu korrastamise kava

Cumulus koostab Tallinna Haridusameti tellimusel üldhariduskoolide võrgu korrastamise kava, mille esialgne versioon valmib juulikuus. Lõplikult kinnitatakse kava peale kooskõlastusringi oktoobris. Kava koostamise eesmärk on luua optimaalne Tallinna põhikoolide ja gümnaasiumide võrk, mis hõlmab kõiki Tallinna munitsipaalüldhariduskoole, kuid arvestab ka teisi haridusasutusi Tallinnas ning linnastus. Ühtlasi on eesmärgiks jätkata Tallinna elanike vajadustele, ootustele ning linna ruumilistele […]

Cumulus aitab Elva linna uue arengukava koostamisel

19. jaanuaril käivitas Elva linnavalitsus uue arengukava koostamise protsessi suure kaasamisseminariga, millest võttis osa enam kui 85 inimest. Konsultatsioonifirma Cumulus Consulting Mihkel Laan’i juhtimisel viis Elvas läbi suure kaasamisseminari, kus linnaelanike ning Elva arengust huvitatud isikute osalemise aktiivsus oli kõrge. Seminar kestis kaheksa tundi ning pakkus huvitava ja omanäolise kogemuse kaasamisprotsessis osalemisest. Elva abilinnapea Heiki […]

Me kasutame küpsiseid, et parendada teie kasutajakogemust ning pakkuda teile asjakohast sisu ja reklaame. Jätkates meie veebisaidi kasutamist, nõustute meie küpsiste kasutamisega.