Cumulus Consultingu kogemustepagas on mitmekesine. Näiteks oleme koostanud strateegiaid ligi 1000 töötajaga organisatsioonidele, kavandanud maakondade haridusvõrke, valmistanud ette enam kui 10 miljoni euro suuruse investeeringuprojekti Eesti keskhaiglale, analüüsinud Eesti kõrgkoolide vilistlaste toimetulekut tööturul, konsulteerinud omavalitsuste ühinemisi jpm.

Meie klientide seas on suurem osa Eesti omavalitsustest. Oleme aidanud neil oma arengut kavandada (näiteks arengukava või teostatavus-tasuvusanalüüsi koostamine), välisfinantseerimist hankida ning projekte juhtida.

Oleme kavandanud arengut ja aidanud saada välisfinantseerimist mitmel suurel haiglal (sh Ida-Viru Keskhaigla, Pärnu Haigla, Narva Haigla).

Meie tööde hulgas on mitmed edukad ettevõtluse infrastruktuuri arendamisele suunatud suurprojekti üle Eesti (kogumahus enam kui 10 miljonit eurot).

Lisaks oleme ette valmistanud ja ellu viinud rahvusvahelisi koostööprojekte Soome, Rootsi, Läti ja Venemaaga mitme erineva INTERREG-programmi raames.

Kliendid meist:

Koostöö Cumulusega on aidanud omavalitsusel kiiremini ja professionaalsemalt leida lahendusi ning väljundeid arengutegevuste elluviimisel ja lisarahastuse hankimisel. Koostöö on olnud konstruktiivne ja ideede läbikaalumine ning majandusliku aspekti analüüsid on taganud rajatud objektide suurema kasutamise ja ökonoomse majandamise kogukonna poolt.
Kuno Erkmann, Paikuse vallavanem
Meie koostöö Cumulus Consultinguga on kestnud alates 2009. aastast ja on olnud väga sujuv. Cumulus Consulting on olnud vastutav projektijuhtimise eest Central Baltic IVA projektis Enterprising SELF. Nende töö on olnud väga professionaalne ja ilma igasuguste probleemideta. Lisaks oleme Cumulusega teinud koostööd ühe Central Baltic IVA programmi projekti taotluse raames. Saime kogu taotlusprotsessi jooksul neilt väga kõrgetasemelist professionaalset ja asendamatut abi.
Heidi Sjögren, Cursor Oy projektijuht
Keskkonnaamet tellis OÜ-lt Cumulus Consulting kolme keskkonnahariduse alase uuringu teostamise. Koostöö Cumulusega on olnud väga positiivne. Sellise suuremahulise projekti juures on eriti oluline töös ette tulevate küsimuste ja probleemide lahendamise kiirus ja asjatundlikkus ning vajadusel ka suutlikkus olla paindlik, samal ajal tähtaegadest kinni pidades. Cumulus Consultingu meeskond suutis kõigi nende aspektidega hästi toime tulla.
Kristjan Sahtel, Keskkonnaameti peaspetsialist-programmijuht
Cumuluse konsultantide professionaalsed töövõtted linna arengukava koostamisel muutsid selle protsessi huvitavaks ja kaasahaaravaks. Erilist esiletoomist väärib suur kaasamisseminar, mille metoodika ja korraldus ei lasknud hetkekski kaheksa tunni jooksul tunda igavust ning mõelda teemavälistele asjadele. Meeldivalt sujunud koostöö Cumulusega andis linna arengukavale uue dimensiooni läbi laialdase kaasamise ning positiivse emotsiooni dokumendi koostajatele.
Heiki Hansen, Elva abilinnapea