Kogemus

KOGEMUS SUURTE ORGANISATSIOONIDEGA

Oleme koostanud strateegiaid ligi 1000 töötajaga organisatsioonidele, kavandanud maakondade haridusvõrke, valmistanud ette enam kui 10 miljoni euro suuruse investeeringuprojekti Eesti keskhaiglale, analüüsinud Eesti kõrgkoolide vilistlaste toimetulekut tööturul, konsulteerinud omavalitsuste ühinemisi jpm.

OMAVALITSUSTE ARENG

Meie klientide seas on suurem osa Eesti omavalitsustest. Oleme aidanud neil oma arengut kavandada (näiteks arengukava või teostatavus-tasuvusanalüüsi koostamine), välisfinantseerimist hankida ning projekte juhtida.

PROJEKTIDE TUGI

Oleme kavandanud arengut ja aidanud saada välisfinantseerimist mitmel suurel haiglal (sh Ida-Viru Keskhaigla, Pärnu Haigla, Narva Haigla). Meie tööde hulgas on mitmed edukad ettevõtluse infrastruktuuri arendamisele suunatud suurprojektid üle Eesti.

RAHVUSVAHELISED KOOSTÖÖPROJEKTID

Oleme ette valmistanud ja ellu viinud rahvusvahelisi koostööprojekte Soome, Rootsi, Läti ja Venemaaga mitme erineva INTERREG-programmi raames.

STRATEEGILINE PLANEERIMINE

Strateegilise planeerimise käigus analüüsime põhjalikult organisatsiooni või piirkonda (näiteks linn või vald), määratleme võtmeisikute ja peamiste huvigruppidega koostöös pikaajalised eesmärgid, tegevuskava nende saavutamiseks ning võimalikud riskid. Meievahelise koostöö tulemus on laiapõhjaliselt teadvustatud pikaajalised eesmärgid ja konkreetsed kokkulepped nende saavutamiseks.

Teenused:

 • strateegiate koostamine (missiooni, visiooni ja eesmärkide ning nende saavutamist mõõtvate indikaatorite määratlemine);
 • arengukavade ja sektorarengukavade koostamine (lisaks strateegiale ka lähteolukorra analüüs, nõudluse ja sihtgruppide välja selgitamine, riskide hindamine ning tegevuskava koostamine).

 

Arengukavad on üldisemad, sektorarengukavad hõlmavad teatud kindlat valdkonda (näiteks turism või ettevõtlus) ja on spetsiifilisemad.

Meie strateegilise arengu kavandamise kogemus on pikaajaline ja mitmekülgne. Oleme koostanud arengukavasid nii kohalikele omavalitsustele kui riiklikele asutustele; samuti oleme nõustanud mitmeid eraettevõtteid nende äri alustamisel ja arendamisel.

Omavalitsuste arengudokumendid

 • Viljandi valla arengukava (2022)
 • Kose valla arengukava 2035 (2022)
 • Narva linna arengukava strateegiline osa (2021)
 • Maardu linna arengukava (2021)
 • Rae valla arengukava uuendamine (2020)
 • Prangli saare arengukava 2020-2030 (2020)
 • Saku valla arengukava 2035+ (2019)
 • Järva valla arengukava 2018-2025 (2018)
 • Võru valla arengukava 2018-2030 (2018)
 • Harku valla arengukava 2019-2037 koostamine (2018)
 • Lüganuse valla arengukava 2018-2030 ja eelarvestrateegia koostamine (2018)
 • Peipsiääre valla arengukava 2018-2030 (2018)
 • Võru linna arengukava aastani 2035 koostamine (2018)
 • Kiili valla arengukava (2018)
 • Tapa valla arengukava (2017)
 • Alutaguse valla arengukava 2018-2030 (2017)
 • Saue valla arengukava ja eelarvestrateegia (2017)
 • Rae valla arengukava 2016-2025 (2016)
 • Saue linna arengukava 2016-2026 (2016)
 • Tallinna linna arengukava 2016-2021 konsulteerimine (2015)
 • Sonda valla arengukava 2015-2025 (2015)
 • Hanila valla arengukava 2014-2025 (2014)
 • Kiviõli linna eelarvestrateegia 2013-2016 (2012)
 • Elva linna arengukava 2012-2020 (2012)
 • Vasalemma valla arengukava 2012-2021 (2011)
 • Kuusalu valla arengukava 2012-2032 (2011)
 • Toila valla arengukava 2010-2017 (2010)
 • Lüganuse valla arengukava 2009-2015 (2009)

 

Haridusvaldkonna arengudokumendid

 • Kehtna valla haridusstrateegia 2024-2035 (2024)
 • Kohtla-Järve linna haridusstrateegia 2023-2035 (2023)
 • Toila valla haridusvõrgu arengukava 2023-2035 (2023)
 • Alutaguse valla haridusvaldkonna arengukava 2023+ (2023)
 • Tõrva valla haridus- ja noortevaldkonna arengukava 2030 (2022)
 • Narva linna munitsipaalharidusasutuste arengukava 2035 (2022)
 • Rapla valla haridusstrateegia aastateks 2021-2035 (2021)
 • Rae valla haridusvõrgu ja noorsootöö arengukava 2021-2030 (2020)
 • Kose valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2040 (2019)
 • Lääneranna valla haridusvaldkonna arengukava (2020)
 • Põhja-Pärnumaa haridusvaldkonna arengukava (2020)
 • Tallinna haridusstrateegia 2020-2030 (2020)
 • Lüganuse valla noorsootöö arengukava (2019)
 • Häädemeeste valla haridusvaldkonna arengukava (2018)
 • Tallinna noorsootöö arengukava 2017-2021 (2017)
 • Jõelähtme valla haridusvõrgu arengukava 2017-2022 (2016)
 • Tallinna koolieelsete munitsipaallasteasutuste programmi 2013-2021 “Lasteaiakoht igale lapsele” koostamine (2012)
 • Tallinna munitsipaalkoolide võrgu korrastamise kava 2013-2021 (2012)
 • Ida-Virumaa haridusvõrgustiku perspektiivse väljaarendamise kava koostamine (2011)
 • Harku valla noorsootöö arengukava (2011)

 

Piirkondlikud arengudokumendid

 • Ida-Viru maakonna kliima- ja energiakava (2023)
 • Võru maakonna arengustrateegia 2035+ uuendamise konsulteerimine (2022)
 • Tartumaa arengustrateegia 2040 (2022)
 • Harju maakonna arengustrateegia 2040+ (2022)
 • Maakonnaülese (Viljandimaa) õppekorralduse mudeli loomine hariduslike erivajadustega lastele (2021)
 • Peipsimaa arengustrateegia 2019-2030 (2018)
 • Harju maakonna arengustrateegia 2035+ (2018)
 • Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu ühisvalla ettevõtluse arengustrateegia koostamine (2018)
 • Ida-Viru maakonna ranniku- ja merealaga seonduvate huvide ja võimalike konfliktide välja selgitamine (2016)
 • Võrumaa tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kava (2015)
 • Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia ja tegevuskava (2014-2015)
 • Võrumaa energiamajanduse strateegia 2012-2022 (2012)
 • Alutaguse piirkonna rakenduskava (2010)

 

LEADER-strateegiad

 • Läänemaa kalanduspiirkonna tegevusstrateegia 2015-2025 (2024)
 • MTÜ Ida-Harju Koostöökoja 2023-2027 ühisstrateegia (2023)
 • MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu strateegia (2023)
 • MTÜ Nelja Valla Kogu strateegia (2023)
 • MTÜ PAIK strateegia (2023)
 • MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia 2023-2030 (2023)
 • MTÜ Piiriveere Liider strateegia (2023)
 • MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonna ühisstrateegia 2023-2027 (2023)
 • Tartumaa Arendusseltsi tegevuspiirkonna ühisstrateegia 2023-2030 (2023)
 • MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevuspiirkonna ühisstrateegia aastateks 2023-2030 (2023)
 • MTÜ Hiidlaste Koostöökogu strateegia (2023)
  MTÜ Virumaa
 • Koostöökogu strateegia uuendamine (2019)
 • MTÜ Nelja Valla Kogu strateegia 2015-2020 (2015)
 • Saare maakonna kalanduspiirkonna arengustrateegia 2014-2020+ konsulteerimine (2015)
 • Hiiumaa kalanduspiirkonna strateegia 2015-2020 konsulteerimine (2014-2015)
 • Virumaa Koostöökogu strateegia 2015-2023 (2014-2015)
 • Kirderanniku Koostöökogu strateegia 2015-2020 konsulteerimine (2014)
 • Põhja-Harju Koostöökogu strateegia perioodiks 2015-2020 (2014)
 • Läänemaa kalanduspiirkonna strateegia 2015-2025 konsulteerimine (2014)
 • Peipsi-Alutaguse Koostöökoja strateegia perioodiks 2014-2020 (2014)
 • Tartumaa Arendusseltsi strateegia aastateks 2014-2020 (2014)
 • MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia perioodiks 2014-2020 (2014)

 

Organisatsioonide arengudokumendid

 • SA Narva Haigla funktsionaalse arengukava II etapp (2023)
 • Käo Tugikeskuse arengukava (2022)
 • Haabersti Vene Gümnaasiumi arengukava (2021)
 • Järvamaa haigla funktsionaalse arengukava koostamine (I ja II etapp) (2021)
 • Tartu Spordi arengukava 2022-2030+ (2021)
 • Viljandi tugiteenuste keskuse arengukava (2021)
 • AS Järvamaa Haigla funktsionaalse arengukava I ja II etapi koostamine (2021)
 • Lasnamäe Vene Gümnaasiumi arengukava (2020)
 • Tähtvere puhkepargi arengukava 2019-2025 (2019)
 • Viru Geopargi arengustrateegia koostamine (2019)
 • SA Innove kutsemeistrivõistluste arengukava koostamine (2018)
 • Võrumaa Omavalitsuste Liidu reorganiseerimise kontseptsiooni väljatöötamine (2018)
 • Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskava koostamine (2018)
 • Pärnu keskuste arengu prognoos (2017)
 • SA Rannarahva Muuseumi strateegia 2015-2025 (2015)
 • Võrumaa Masinaühistu strateegia ja tegevuskava koostamine (2015)
 • SA Teaduskeskus AHHAA arengustrateegia 2015-2020 (2014)
 • ASi Linda Nektar äristrateegia 2014-2018 (2014)
 • OÜ Protobios äriplaani ning turundusuuringu koostamine (2014)
 • Viru RMT OÜ diagnostika ja äristrateegia aastani 2021 (2013)
 • SA Narva Haigla strateegia 2009-2015 (2009)
 • SA Pärnu Haigla arengukava 2008-2012 (2007; 2010)
 • SA Ida-Viru Keskhaigla funktsionaalse arengukava II etapp (2008)

Uuringud ja analüüsid

Uuringute eesmärk on üldjuhul lisateabe hankimine mõne kindla valdkonna kohta selleks, et kavandada edasist tegevuskava.

Tihedas koostöös kliendiga töötame välja uuringu läbiviimiseks sobiliku metoodika, kogume vajalikud andmed ja analüüsime neid, kasutades nii kvantitatiivseid (statistilisi) kui ka kvalitatiivseid meetodeid. Tulemuseks on uuringuraport, mis annab kliendile vajaliku alusmaterjali edasiste otsuste langetamiseks.

Meie meeskonnal on pikaajaline kogemus mitmesuguste uuringute läbiviimisel. Oleme teostanud uuringuid hariduse, tööstuse, keskkonna, ettevõtluse, innovatsiooni jms valdkondades. Omame kogemust veebipõhiste ankeetküsimustike koostamisel (enam kui 1000 vastajaga), fookusgrupi ja süvaintervjuude läbiviimisel ning statistilises andmetöötluses.

Haridus- ja sotsiaalvaldkond

 • HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamine Viljandimaal (2023)
 • Lääne-Viru maakonna ülene sotsiaalteenuste arendamise vajaduse analüüs ja KOVide koostöös teenuste tagamise mudeli disain (2022)
 • Tartumaa HEV laste tugiteenuste ja tugispetsialistide teenuse osutamise võrgustiku terviklik kujundamine (2022)
 • Maakonnaülese õppekorralduse analüüs hariduslike erivajadustega laste haridusteenuseks Raplamaal (2022)
 • Harku valla lasteaia- ja koolikohtade vajaduse analüüs ja prognoos (2021)
 • Hiiumaa haridusvõrgu analüüs (2021)
 • Lääne-Viru maakonna haridusvõrgu analüüs (2021)
 • Harku valla rahvastikuprognoos (2021)
 • Maakonnaülese õppekorralduse analüüsi teostamine hariduslike erivajadusega laste haridusteenuseks (2021)
 • Hariduse tugiteenuste ja hariduslike erivajaduste õppe tagamise tõhusate korraldusmudelite analüüs ja disain (2020)
 • Lüganuse valla haridusvaldkonna analüüsi läbiviimine ja muudatuste toetamine (2021)
 • Rakvere linna haridusvaldkonna analüüs ja pikaajaline teenusvajaduse prognoos (2020)
 • Jõgevamaa maakondliku haridusvaldkonna koostöö analüüs (2020)
 • Türi valla haridusvaldkonna analüüs ja teenusvajaduse pikaajaline prognoos (2019)
 • Pärnu haridusteenuste vajaduse prognoos aastani 2035 (2019)
 • Tallinna linna lasteaiakohtade ja põhikoolikohtade vajaduse hinnang 2019-2030 (2019)
 • Toila hariduse analüüs (2019)
 • Sauga ja Sindi piirkonna koolivõrgu analüüs (2019)
 • Harmi kooli/mõisakompleksi tulevikualternatiivide analüüs (2019)
 • Harku valla koolivõrgu eksperthinnangu koostamine (2018)
 • Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava läbiva teema “keskkond ja jätkusuutlik areng” rakendamisest mitteformaalses keskkonnahariduses (2017)
 • Loodus- ja keskkonnahariduskeskustele nõuete seadmine (2016)
 • Eesti kõrgkoolide 2012. aasta vilistlaste uuring” (2014-2015)
 • Uuring “Mitteformaalse hariduse mõju formaalharidusasutuste tegevustele läbi Euroopa Noorte Euroopa Vabatahtliku Teenistuse projektide” (2014)
 • Tapa valla haridusvõrgu analüüs (2014)
 • Uuring “Looduskaitses vabatahtlikuna osalemine ja selle loodushariduslik mõju” (2013)
 • Kernu valla haridusasutuste võrgu alternatiivide analüüs (2014)
 • Eksperthinnang “Töövõimetoetuse seaduse mõjuanalüüs – eelhindamine” lõpparuandele (2014)
 • Sisekaitseakadeemia õppekompleksi paiknemise alternatiivide sotsiaalmajandusliku mõju analüüs (2012)
 • Eesti noortevaldkonna koolituspoliitika analüüs (2012).
 • Uuring “Mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialistide täiendkoolituse vajadus ning õppevahenditega varustatus” (2012)
 • Uuring “Keskkonna- ja säästva arengu temaatika õppeprotsessi lõimimist toetavad õppemetoodilised materjalid ja näitlikud õppevahendid ning nende kasutamine” (2012)
 • Uuring “Keskkonnahariduse koostöövõrgustik” (2012)
 • Projekti “Ettevõtliku kooli pilootvõrgustiku arendamine Ida-Viru- ja Tartumaal” lõppuuring (2011)
 • Kaarma valla haridusasutuste optimaalse ruumiprogrammi väljatöötamine (2011)
 • Ettevõtliku kooli alusuuringu läbiviimine (2010)

 

Ettevõtlusvaldkond

 • Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade, asjakohaste mõjude hindamise, sh KSH programmi ja sotsiaalmajandusliku mõju analüüsi koostamine Rahandusministeeriumile (sotsiaalmajandusliku mõju analüüsi osa) (2023)
 • Tuumaelektrijaama ja kasutatud tuumkütuse lõppladustuspaiga potentsiaalsete asukohtade ruumianalüüsi koostamine (sotsiaalsete mõjude osa) (2023)
 • Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaikade sotsiaalse olukorra uuring (2023)
 • Rapla maakonna majandus- ja ettevõtluskeskkonna ning arengueelduste ja võimaluste analüüs (2022)
 • Tartumaa ettevõtluskeskkonna tugiteenuste hetkeseis ja arengusuunad (2021)
 • KOBARa glokaalse ettevõtlussegisti kontseptsiooni loomiseks vajalike algtingimuste hindamine (2021)
 • Väikese moodulreaktori asukohtade sotsiaalmajandusliku sobivuse võrdlus (alternatiivide sotsiaalmajandusliku mõju võrdlus) (2021)
 • Rail Baltica Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu asustusstruktuuri uuring (2021)
 • Põlvamaa rohemajanduse analüüsi ja prioriteetsete arendusvaldkondade analüüs (2021)
 • Valgamaa Partnerluskogu ettevõtlusmeetme analüüs (2021)
 • Kagu-Eesti tööstusalade uuring (2020)
 • Tööstusalade analüüs (2018)
 • Energeetika ja ühenduste valdkondade ülevaade Saare maakonnas (2018)
 • Pärnu kesklinna ja Papiniidu keskuste arengu prognoos (2017)
 • Kaupmeeste hinnangud tubakatoodete väljapanekukeelu majanduslikule mõjule Eesti jaekaubanduses (2017)
 • Tartu linna ettevõtluskeskkonna arendamine (2017)
 • KOV rahastamismudelite (sh maksukorralduse) mõju kohaliku omavalitsuse poolsele ettevõtluskeskkonna arendamisele (2013-2014)
 • Kaubandus-, meelelahutus- ja teeninduspindade ning büroopindade arendamise sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine ja ettepanekute tegemine Riia tn – Ringtee tn piirkonna hoonestusmahtude ja -funktsioonide osas (2013)
 • Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader-meetme kohalike tegevusgruppide strateegiate vahehindamine (2013)
 • KOV ettevõtluse arendamise ja töökohtade loomise meetmete ja võimaluste ülevaate analüüs ja ettepanekud teiste riikide põhjal (2013)
 • Järve tööstusala positsioneerimine ja arenguperspektiivid klastrites (2009)
 • Uus-Kiviõli kaevanduse sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs (2009)
 • Narva ja Ida-Virumaa tootmisettevõtete uuring (2009)

 

Avalike teenuste korraldamine

 • Olgina rahvamaja arendamine kogukonnakeskuseks (2023)
 • Tallinna välisprojektide tulemuslikkuse analüüs (2023)
 • Kose Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse haldusteenuste korraldamise mudel (2023)
 • Viljandi Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri väljatöötamine ja avalike teenuste disaini analüüsi koostamine (2021)
 • Tõrva Vallavalitsuste ja Otepää Vallavalitsuse ning nende hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri väljatöötamine (2021)
 • Jõgeva ja Põltsamaa valdade ning nende hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri väljatöötamine (2020)
 • Järva Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamine (2019)
 • Rõuge vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste optimaalse piirkondliku struktuuri kujundamise analüüsi koostamine (2019)
 • Jõgeva valla halduspiiri muutmise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi koostamine (2018)
 • Kernu, Nissi ja Saue valla ning Saue linna ühinemisega kaasnevate finantsmõjude hinnang (2015)
 • Efektiivsuse suurendamine Elva linna kinnisvara haldamisel (2014)
 • Protsesside efektiivistamine Lihula vallas (2014)
 • Efektiivsuse suurendamine Iisaku valla majandamisel” (2014)
 • Lääne-Harjumaa omavalitsuste haldusvõimekuse tõstmine ja ühisteenuste arendamine (2013)
 • Paikuse multifunktsionaalse teenuskeskuse haldamise mudeli väljatöötamine (2013)

 

Rahulolu

 • Utilitase kontserni töötajate rahulolu-uuring (2023)
 • Rae valla rahulolu-uuringu läbiviimine (2022)
 • Utilitase kontserni töötajate rahulolu-uuring (2021)
 • Rae valla rahulolu-uuringu läbiviimine (2020)
 • Mustvee valla elanike 2020. a rahulolu- ja maineuuring (2020)
 • Rae valla rahulolu-uuringu läbiviimine (2018)
 • Uuring “Tartu ja tartlased 2013” (2013)
 • Uuring “Tartlane ja keskkond 2011 (2011)

Teostatavus- ja tasuvusanalüüsid

Teostatavus- ja tasuvusanalüüs on reeglina avaliku sektori või vabaühenduste investeeringuprojekti analüüs, mis aitab jõuda järeldusele, kas planeeritav projekt on piisavalt põhjendatud ja ettevalmistatud ning ka tasuv.

Nii projekti elluviija kui ka rahastaja soovivad kindlust, et ettevõtmine oleks teostatav ja jätkusuutlik. Analüüs annabki vastused küsimustele, kas projekt on (sotsiaalmajanduslikult) tasuv ja efektiivselt teostatav.

Oleme koostanud rohkem kui 30 teostatavus- ja tasuvusanalüüsi, sh näiteks mitmetele turismi- ja tööstusobjektidele ning sotsiaalvaldkonna projektidele.

 • Kohila paberivabriku hoonekompleksi ja lähiümbruse arenguplaan koos teostatavus-tasuvusanalüüsiga (2023)
 • Pärnu multiühiselamu kontseptsioon (2023)
 • Kotka-Sillamäe reisiliikluse taastamise teostatavus- ja tasuvusanalüüs ning sotsiaalmajanduslike mõjude analüüs (2023)
 • Jõhvi inkubaatori loomemajanduse inkubatsiooni plaani 2023-2029 koostamine (2023)
 • Huvikeskus “Kullo” juurdeehituse teostatavus-tasuvusanalüüs (2019)
 • Narva-Jõesuu uue haridusasutuse hoone teostatavus-tasuvusanalüüs (2019)
 • Keila Perearstikeskuse OÜ esmatasandi tervisekeskuse projekti teostatavus- tasuvusanalüüsi ja finantsanalüüsi koostamine (2018)
 • Aidu veespordi- ja vabaajakeskuse “Aidu Veemaa” äriplaan (2017)
 • Sonda valda rajatava Virumaa elamuskeskuse “Ajavagun” kontseptsioon ja teostatavus-tasuvusanalüüs (2017)
 • Rummu ettevõtlusala väljaarendamise teostatavus-tasuvusanalüüs (2015)
 • Vana-Antsla mõisakompleksi väljaarendamise kava (2015)
 • Permisküla silla rajamise teostatavus-tasuvusanalüüs (2014)
 • OÜ Jõgeva Sotsiaalkeskuse „Elukaar“ investeeringute tasuvusanalüüs (2014)
 • Edise mõisakompleksi väljaarendamise kava ja teostatavus-tasuvusanalüüs (2014)
 • Elva linna kultuurikeskuse juurdeehituse ning spordihalli rajamise tasuvusanalüüsid 
(2014)
 • Kaheksa Võrumaa tööstusala teostatavus- ja tasuvusanalüüsi ning turundusplaani koostamine (2013)
 • Narva ja Narva-Jõesuu tõmbekeskuse turismialaste projektide ideede väljatöötamine (2012-2013)
 • Ruila mõisa väljaarendamise kava koostamine (2012)
 • Ida-Viru keskregiooni gümnaasiumi rajamine Jõhvi (2012)
 • Infrastruktuuri väljaarendamine endisel Põlva KEK-i territooriumil (2010)
 • Uulu tööstusala (Tahkuranna) teostatavus- ja tasuvusanalüüs (2010)
 • TTÜ Virumaa Kolledži teostatavus- ja tasuvusanalüüs (2010)
 • Cargotec Estonia AS territooriumil (Narva) asuva tööstusala teostatavus- ja tasuvusanalüüs (2010)
 • SA Alutaguse Hoolekeskuse teostatavus-tasuvusanalüüs (2010)
 • Valga-Valka turistide külastuskeskuse teostatavus- ja tasuvusanalüüs (2010)
 • Kiviaja küla turismitoote kontseptsioon ning teostatavus- ja tasuvusanalüüs (2010)
 • Kohtla-Järve Järve linnaosa tööstusala juurdepääsuteede rekonstrueerimise teostatavus- ja tasuvusanalüüs (2009)
 • Püssi tööstusala juurdepääsuteede rekonstrueerimise teostatavus- ja tasuvusanalüüs (2008)
 • Sauga valla tehnopargi teostatavus- ja tasuvusanalüüs (2008)
 • Kiviõli tööstusala uuring ja I etapi teostatavus-tasuvusanalüüs (2008)
 • Kauksi ranna-ala teostatavus- ja tasuvusanalüüs (2008)
 • Loode-Pärnu arenduspiirkonna rakenduskava aastateks 2008-2013 (2008)

Projektide koostamine ja juhtimine

Projektide koostamine ja juhtimine hõlmab perioodi idee välja arendamisest kuni projekti lõpparuande kinnitamiseni. Projektijuhtimine hõlmab nii meeskondade vahelise töö koordineerimist, suhtlust projektiga seotud osapooltega, hangete läbiviimist kui ka aruandlust.

Lisaks projektiidee välja arendamisele aitame oma klientidel leida ka sobivaima rahastusallika.

Meil on kogemus enam kui 60 erineva taotluse ettevalmistamisel, millest lõviosa on rahastatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS), Archimedese, Innove, PRIA või mõne piiriülese programmi (INTERREG) poolt.

 • Ida-Virumaa kui turismisihtkoha arendamine ja külastatavuse suurendamine (taotluse koostamine); projekti maksumus 2,2 milj €
 • Valla avalike andmete lahenduse (VAAL) funktsionaalsuse arendamine (taotluse koostamine ja projektijuhtimine); projekti maksumus 70 tuh €
 • Rae valla ringmajanduse pilootprojekt (taotluse koostamine ja projektijuhtimine); projekti maksumus 400 tuh €
 • Saku esmatasandi tervisekeskuse rajamine (taotluse koostamine ja projektijuhtimine); projekti maksumus 1,8 milj €
 • Viimsi valla LED-valgustamine (projektijuhtimine); projekti maksumus 900 tuh €
 • Lihula mõisa viinaaida renoveerimine kogukonna käsitöökojaks ja muinsuskaitse teabekeskuseks (taotluse koostamine); projekti maksumus 600 tuh €
 • Kohalike omavalitsuste geoinfosüsteemi põhise register-menetluskeskkonna väljaarendamine Viimsi valla näitel (eeltaotlus ja põhitaotlus); projekti maksumus 600 tuh €
 • Tänavavalgustuse taristu renoveerimine (projektijuhtimine); projekti maksumus 0,9 milj €
 • Projekti “Lihula Piirimäe tootmis- ja ettevõtlusala arendamine” ettevalmistavate tegevuste ja toetuse taotluse koostamine meetmesse “Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine”; projekti maksumus 1 milj €
 • Aidu veespordi ja vabaajakeskuse arendamine (taotluse koostamine); projekti maksumus 4,6 milj €
 • Virumaa elamuskeskuse “Ajavagun” rajamine Sonda valda (taotluse koostamine); projekti maksumus 3,1 milj €
 • Creation of the interoperability between the electronic ticketing systems in Estonia and Finland (taotluse koostamine); projekti maksumus 2 milj €
 • Paldiski maantee kergliiklustee lõigus Järveotsa tee kuni Järvekalda tee rajamine (taotluse koostamine), projekti maksumus u 304 tuhat €
 • Erastvere kodu reorganiseerimine (Lihula Vallavalitsus) (investeeringute kava taotluse ja toetuse taotluse koostamine), projekti maksumus 1, 04 milj €
 • Kloogaranna avaliku ranna taastamine (investeeringute kava taotluse koostamine), projekti maksumus ca 470 tuhat €
 • Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Antslasse (investeeringute kava taotluse koostamine), projekti maksumus ca 787 tuhat €
 • Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Paide linna (investeeringute kava taotluse ja toetuse taotluse koostamine), projekti maksumus 1,85 milj €
 • Kopli esmatasandi tervisekeskuse rajamine (investeeringute kava taotluse ja toetuse taotluse koostamine), projekti maksumus 3,87 milj €
 • SA Tallinna Lastehaigla Kesklinna lastepolikliiniku hoone rekonstrueerimine esmatasandi tervisekeskuseks (investeeringute kava taotluse koostamine), projekti maksumus ca 8 milj €
 • Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Saue linna (investeeringute kava taotluse koostamine), projekti maksumus ca 1,01 milj €
 • Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Tapale (investeeringute kava taotluse koostamine), projekti maksumus ca  1,5 milj €
 • Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Kiviõli linna (taotluse koostamine, projektijuhtimine), projekti maksumus, 1,2 milj €
 • Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Türi valda (investeeringute kava taotluse ja toetuse taotluse koostamine), projekti maksumus 2,03 milj €
 • Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Valga linna (investeeringute kava taotluse koostamine), projekti maksumus 1,48 milj €
 • Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Rae valda Jüri alevikku (investeeringute kava taotluse ja toetuse taotluse koostamine, projektijuhtimine), projekti maksumus 1,4 milj €
 • Kadrina esmatasandi tervisekeskus (investeeringute kava taotluse ja toetuse taotluse koostamine, projektijuhtimine), projekti maksumus 847 tuhat €
 • Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lääne-Tallinna Keskhaigla Mustamäe polikliiniku asemele (investeeringute kava taotluse ja toetuse taotluse koostamine, projektijuhtimine), projekti maksumus 6,5 milj €
 • Tõrva tervisekeskuse hoone rekonstrueerimine esmatasandi tervisekeskuseks (investeeringute kava taotluse ja toetuse taotluse koostamine, projektijuhtimine), projekti maksumus 1,04 milj €
 • Kose esmatasandi tervisekeskus (toetuse taotluse koostamine, projektijuhtimine), projekti maksumus 440 tuhat €
 • Common active tourism trails in Central Baltic region (taotluse koostamine); projekti maksumus 1,9 milj €
 • Viimsi valla Haabneeme aleviku tänavavalgustuse renoveerimine (taotluse koostamine); projekti maksumus 900 tuh €
 • Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Narva (taotluse koostamine ja projektijuhtimine); projekti maksumus 800 tuh €
 • Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Lihulasse (taotluse koostamine ja projektijuhtimine); projekti maksumus 800 tuh €
 • Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Jõhvi (taotluse koostamine ja projektijuhtimine); projekti maksumus 1,6 milj €
 • Tahkuranna valla Uulu tööstusala tugitaristu kaasajastamine (taotluse koostamine); projekti maksumus 600 tuh €
 • Coastal and Maritime Spatial Planning in Pärnu Bay Area in Estonia and Coastal Municipalities in Latvia (projektijuhtimine); projekti maksumus u 520 tuh €
 • Different Nations – Shared Experiences DNSE (projektijuhtimine); projekti maksumus u 1,0 milj €
 • Kommunismipärandi digitaliseerimine DIGIT (projektijuhtimine); projekti maksumus u 200 tuh €
 • Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari õppekeskkonna kvaliteedinõuetega vastavusse viimine (projektijuhtimine); projekti maksumus u 825 tuh €
 • Regionaalse gümnaasiumi rajamine Jõhvi (taotluse koostamine); projekti maksumus u 5,7 milj €
 • Joaoru puhkeala arendamine (taotluse koostamine); projekti maksumus u 3,6 milj €
 • Creating Healthy and Secure Environment for the Elderly with Dementia“ ELDEM (projektijuhtimine); projekti maksumus u 710 tuh €
 • Kiviaja Küla teemapargi ala väljaarendamine ja rajatiste ehitamine (taotluse koostamine); projekti maksumus u 59 tuh €
 • SA Narva Haigla juurdeehituse rajamine hooldusravi teenuste osutamiseks (taotluse koostamine ja projektijuhtimine); projekti maksumus u 3,4 milj €
 • Infrastruktuuri väljaarendamine endisel Põlva KEKi territooriumil (taotluse koostamine ja projektijuhtimine); toetus u 840 tuh €
 • “Enterprising Education in Sweden, Estonia, Latvia and Finland” SELF (taoltuse koostamine, projektijuhtimine); projekti maksumus 1,3 milj €
 • Tehnilise infrastruktuuri ehitamine tööstuslikul territooriumil Kerese, Linda ja Suur-Aguli tänavate vahelisel maa-alal (taotluse koostamine); toetus u 1,0 milj €
 • Narva Kadastiku 39 tööstusala kasutusele võtmise ettevalmistamine, I etapp: juurdepääsutee ja tänavavalgustuse rajamine (taotluse koostamine;) toetus u 1,6 milj €
 • Kohtla-Järve Järve linnaosa tööstusala juurdepääsuteede rekonstrueerimine (taotluse koostamine); toetus u 1,5 milj €
 • Puuetega inimeste maakondliku rehabilitatsioonikeskuse rajamine (projektijuhtimine); maksumus u 410 tuh €
 • Aseri Vabaajakeskuse renoveerimine (taotluse koostamine, projektijuhtimine); maksumus u 1,0 milj €
 • Püssi tööstusala juurdepääsuteede rekonstrueerimine (taotluse koostamine ja projektijuhtimine); toetus u 780 tuh €
 • Iisaku Gümnaasiumi renoveerimise II etapp (taotluse koostamine ja projekti juhtimine); projekti maksumus u 1,2 milj €
 • Kohila valla ettevõtlusala juurdepääsuteede renoveerimine (taotluse koostamine ja projektijuhtimine); projekti maksumus u 890 tuh €
 • Jõhvi uue lasteaia ehitamine (taotluse koostamine); projekti maksumus u 2,4 milj €
 • Paikuse ettevõtlusala juurdepääsuteede renoveerimine (taotluse koostamine ja projektijuhtimine); toetus u 340 tuh €
 • Jõhvi kesklinna jalakäijate promenaadi ja kergliiklustee rajamine (taotluse koostamine); projekti maksumus u 3,0 milj €
 • Ida-Viru Keskhaigla aktiivravi korpuse rajamine (taotluse koostamine); projekti maksumus u 21 milj €
 • Projekti “Ida-Virumaa Kiviõli regiooni omavalitsuste (Lüganuse, Maidla, Püssi) ühinemiseelse uuringu läbiviimine” juhtimine

Koolituste ja seminaride korraldamine

Viime läbi alljärgnevaid koolitusi:

 • strateegilise arengu kavandamine;
 • projektide koostamine ja juhtimine;
 • teostatavus- ja tasuvusanalüüside koostamine;
 • finantside juhtimine.
 

Koostöös heade partneritega korraldame koolitusi ka väärtuste ja muudatuste juhtimise alal.

Samuti aitame klientidel ette valmistada ja läbi viia mitmesuguseid sündmusi, näiteks seminare ning konverentse.

Valdav osa meie teenustest hõlmab tööd inimestega, mistõttu oleme vilunud läbirääkijad, moderaatorid ja koolitajad. Meil on kogemus nii väikeste töötubade (5-7 inimest) kui ka suurte rahvusvaheliste konverentsidega (enam kui 300 inimest). Suudame muuta sündmused vaheldusrikkaks ja energiliseks, kasutades selleks erinevaid visuaalseid tehnikaid ning loovülesandeid.

Cumulus on Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud täienduskoolitusasutus (reg nr 214922). Avalikke õppekavasid meil ei ole, koolitused disainime vastavalt kliendi konkreetsele soovile. Koolituste korraldamisel lähtume õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alustest.

Koolitused-arenguprogrammid

 • Ettevõtlusalased koolitused kohalike omavalitsuste esindajatele (2023)
 • Ida-Virumaa arendusseminarid struktuurivahendite perioodi 2021-2027 regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks (2023)
 • Ettevõtluskeskkonna arenguprogramm kohalikele omavalitsustele: Lääne-Virumaa pilootprogramm (2022)
 • Koolituse „Integreerituse põhimõtte sidus rakendamine projektitegevuste kavandamisel arvestades eeldatavat sotsiaalmajanduslikku mõju, teostatavus-tasuvusanalüüsi vajadust ja koostamise põhimõtted“ läbiviimine (2022)
 • Maakondlike arendusorganisatsioonide arendusjuhtide arenguprogramm (2021)
 • Kohaliku omavalitsuse juhtide arenguprogramm sotsiaal- ja hariduse valdkonna abilinnapeadele ja abivallavanematele (2020)
 • Koolitus „Omavalitsuse efektiivne toimimine – teadlikkusest tulemuseni“ (2020)
 • KOV arendustöötajate arenguprogramm 2019-2020 (2020)
 • Harjumaa turvalisuse nõukogu baaskoolitus (2018)
 • Kohalike omavalitsuste koostöögruppide arenguprogramm (2018)
 • Koolitus „Ühinemise ettevalmistamine kohalikes omavalitsustes“ (2017)
 • Kohalike omavalitsuste juhtide arenguprogramm (2017)
 • Loovus- ja ettevõtluskoolitus “Haridus-, kultuuri- ja loodusõppe keskus kõigile” Pikavere Lasteaed-Algkooli äriplaani täiendamiseks ja ellu rakendamiseks (2015)
 • Koolitusprogrammi “Mõisakoolide arendamine avatud külastuskeskusteks” läbiviimine (2014)
 • Koolitus LEADER-tegevusgruppidele: MAK 2014-2020 meetme „LEADER – kohalikuks arenguks“ sisehindamine (2014)
 • Koolitus- ja arendusprojekt “Rannu, Rõngu, Elva ja Puhja omavalitsuste ühised arengukonverentsid ametnikele ja volikogu liikmetele (2013)
 • Koolitusprogrammi “Lääne-Harjumaa omavalitsuste haldusvõimekuse tõstmine ja ühisteenuste arendamine” läbiviimine (2012-2013)
 • Teostatavus-tasuvusanalüüsi koostamise koolitus Harjumaa MTÜdele (2011)
 • Koolitus „Mis on projekt ja kuidas koostada asjalik projekttaotlus?“ (erinevad aastad)

 

Seminarid-töötoad

 • Viimsi visioonipäeva töötubade modereerimine (2023)
 • Rapla lasteaed Naksitrallid arengupäev (2022)
 • Salme viikingite keskuse idee kiirendi (2022)
 • Hiiumaa valla arengukava 2035+, strateegia töötuba (2022)
 • Mulgi elamuskeskuse ekspositsiooni arenduse ajurünnak (2021)
 • Tartu linnavalitsuse linnavarade osakonna arenguseminar (2021)
 • Tartu Lennujaama arenguseminar (2021)
 • Tartu giidide atesteerimiskorra muudatusarutelu (2021)
 • Tartu Linnamajanduse osakonna seminar (2021)
 • Töötuba Eesti tööstusalade arendajatele (2021)
 • Tallinna haridusasutuste arengukava koostamine (2021)
 • Maakondlike arendusorganisatsioonide seminar (2021)
 • Lääne-Eesti turismi töötuba: koostöö & tulevik (2020)
 • Töötoa „Ühine arendusorganisatsioon Lääne-Virumaal – miks ja kuidas?“ läbiviimine (2020)
 • Pärnu Haigla arenguseminar (2020)
 • Saku arengupäev (2020)
 • Tallinna giidide atesteerimine – võimaluste arutelud (2020)
 • Pärnu linna arengukava tegevuskava uuendamised töötoad (2020)
 • Tartu südalinna kultuurikeskuse ideekorje seminar (2018)
 • Saku valla arenguseminari modereerimine ning üldplaneeringu töötoa ettevalmistamine ja läbiviimine (2018)
 • Saku valla arengupäeva modereerimine (2017)
 • Saku valla arengupäeva modereerimine ja haldusreformi seminari läbiviimine (2016)
 • Maakondlike seminaride (15) läbiviimine kohaliku omavalitsuse reformi aruteludeks (2015)
 • “Milline võiks olla edukas Eesti maakool aastal 2030?”; diskussiooni läbiviimine konverentsil “Maakooli võimalus” (2015)
 • Kiili valla haldusreformi seminari läbiviimine (2015)
 • Nelja mõisakooli (Harmi, Pikavere, Kohila, Aruküla) ärimudelite koostamise seminaride läbiviimine (2015)
 • Tartumaa ettevõtlikkuse ja tööhõive kava arenguseminari läbiviimine (2015)
 • Arendusseminar: Mäetaguse vald ja KOV võimekuse indeks: mida saab KOV teha, et olla võimekam? (2014)
 • Kohalike omavalitsuste võimalused koostööks ning ettevõtluskeskkonna arendamiseks: ühisteenuste ja ettevõtluskeskkonna arendamisele suunatud seminaride läbiviimine Peipsiveere KOVidele (2014)

Me kasutame küpsiseid, et parendada teie kasutajakogemust ning pakkuda teile asjakohast sisu ja reklaame. Jätkates meie veebisaidi kasutamist, nõustute meie küpsiste kasutamisega.