OÜ Cumulus Consulting konsulteeris Tallinna koolivõrgu kava ja koolieelsete munitsipaalasutuste programmi koostamist

Tallinna Linnavolikogu kehtestas jaanuaris 2013 kava, mille alusel korrastatakse eeloleva kaheksa aasta jooksul Tallinna munitsipaalkoolide võrk. Eesmärgiks on seatud luua optimaalne põhikoolide ja gümnaasiumide võrk Tallinnas, et tagada kõigile noortele võimalus omandada vähemalt põhiharidus ja soovi korral üldkeskharidus. Cumulus konsulteeris koolivõrgu kava koostamist koostöös Tallinna Ülikooli Tuleviku-uuringute Instituudiga, sh koostati olemasoleva olukorra ülevaade, tulevikuvajaduste prognoos, […]

Cumulus koostab Tallinna koolieelsete munitsipaalasutuste programmi

Cumulus koostab Tallinna Haridusameti tellimusel koostöös OÜga Geomedia Tallinna koolieelsete munitsipaalasutuste programmi 2013-2020 “Lasteaiakoht igale lapsele”. Programmi koostamise eesmärk on jätkata Tallinna elanike vajadustele ja linna võimalustele vastavate koolieelsete lasteasutuste võrgu plaanipärast arendamist ja selle rahastamist. Tallinna lasteaedade võrk peab looma Tallinna elanikule võimaluse soovi korral saada oma koolieelses eas, pooleteise- kuni seitsmeaastasele lapsele koht […]

Cumulus koostab Tallinna üldhariduskoolide võrgu korrastamise kava

Cumulus koostab Tallinna Haridusameti tellimusel üldhariduskoolide võrgu korrastamise kava, mille esialgne versioon valmib juulikuus. Lõplikult kinnitatakse kava peale kooskõlastusringi oktoobris. Kava koostamise eesmärk on luua optimaalne Tallinna põhikoolide ja gümnaasiumide võrk, mis hõlmab kõiki Tallinna munitsipaalüldhariduskoole, kuid arvestab ka teisi haridusasutusi Tallinnas ning linnastus. Ühtlasi on eesmärgiks jätkata Tallinna elanike vajadustele, ootustele ning linna ruumilistele […]

Me kasutame küpsiseid, et parendada teie kasutajakogemust ning pakkuda teile asjakohast sisu ja reklaame. Jätkates meie veebisaidi kasutamist, nõustute meie küpsiste kasutamisega.