Alates 2010. aasta aprillist on Cumulus Consulting Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni (EKA) korporatiivne liige.

EKA on 1992. aastal asutatud Eesti konsultante ühendav assotsiatsioon. Alates 2007. aastast on EKA ametlikult konsultandi kutset omistav organisatsioon ja järjest rohkem mõjujõudu omav nii ettevõtluse kui ka konsultatsioonituru regulatsiooni kujundamisel.

Cumuluse eestvedaja Mihkel Laan on läbinud konsultantide arenguprogrammi ning EKA on talle väljastanud IV taseme akrediteeritud konsultandi kutse. Praeguseks on sama programmi läbinud Cumuluse konsultant Jaan Urb, kes taotleb aasta lõpus ka kutset.