OÜ Cumulus Consulting konsulteeris Tallinna koolivõrgu kava ja koolieelsete munitsipaalasutuste programmi koostamist

Tallinna Linnavolikogu kehtestas jaanuaris 2013 kava, mille alusel korrastatakse eeloleva kaheksa aasta jooksul Tallinna munitsipaalkoolide võrk. Eesmärgiks on seatud luua optimaalne põhikoolide ja gümnaasiumide võrk [...]