Riigihalduse ministri moodustatud haldusreformi ekspertkomisjon koostas valitsusele ettepanekud ja soovitused, kuidas haldusreformi seaduse eelnõu ette valmistada. Eksperdid peavad oluliseks, et suureneks kohalike omavalitsuste roll ja kasvaks võimekus pakkuda oma elanikele kvaliteetseid teenuseid ning arendada terviklikult kogu oma piirkonda.

Ekspertkomisjon pooldab arutelude tulemusena põhikriteeriumina minimaalset elanike arvu koos üksikute põhjendatud eranditega. Ekspertide hinnangul on vähemalt 5000 elanikku omavalitsuse minimaalne suurus, millest alates on omavalitsuse võimekuse eeldused võrreldes väiksematega oluliselt paremad.

Täpsemalt saab ettepanekutest lugeda siit.

6.11.2015 toimunud Rahandusministeeriumi korraldatud pressikonverentsil osales ka Cumuluse juhatuse liige Mihkel Laan ettekandega haldusreformi maakondlike seminari tulemustest. Ettekandega on võimalik tutvuda siin.