Cumuluse meeskond on tänaseks enam kui aasta aktiivselt tegelenud esmatasandi tervishoidu puudutavate küsimustega. Oleme 20 oma kliendil aidanud ette valmistada toetuse taotlusi küsimaks raha Euroopa Regionaalarengu Fondist esmatasandi tervisekeskuste rajamiseks tõmbekeskustes.

Esmatasandi tervisekeskus on taristu, kus osutatakse üldarstiabiteenust, ämmaemandusabi, füsioteraapiat ja koduõendust. Lisaks võib osutada eriarstiabi, erinevaid nõustamisteenuseid, hambaravi jms vastavalt konkreetse asutuse valikule.

Hooned, kus perearstid, aga ka teised tervishoiuteenuste osutajad paiknevad, on enamasti kehvas seisukorras, ruumid ei vasta oma funktsionaalsuselt teenusepakkujate vajadustele, laienemine ei ole ruumipuuduse tõttu võimalik, liikumispuudega inimeste ligipääs teenustele on piiratud jne. Teenused on killustunud – perearstid paiknevad ühes kohas, eriarstid teises kohas ja ülejäänud teenused kolmandas kohas. Paljudes kohtades puuduvad põhiteenused: ämmaemandusabi ja füsioteraapia. Kvalifitseeritud ja motiveeritud personali leidmist raskendab kaasaegse taristu puudumine.

Kogu ettevõtmise eesmärk on parandada teenuste kättesaadavust ja suurendada nende mitmekesisust, parandada teenustele juurdepääsu ja vähendada seeläbi tervisealast ebavõrdsust. Eesti elanikkond on vananev ja seetõttu suureneb päev-päevalt krooniliste haigete osakaal. Siinkohal on aga oluline ja suurenev roll just perearsti meeskonnal, kelle poole peaks esmajoones pöörduma. Tähtis on ka erinevate tervishoiu- ja sotsiaalteenuste osutajate koostöö. Erinevate tervishoiuteenuste paiknemine ühes keskuses ja võimalus teha koostööd muudab teenused patsienditele kättesaadavamaks ja tõstab teenuste kvaliteeti.

Cumulus aitas ette valmistada taotlusi nii kolme kui ka 24 perearstiga tervisekeskuste ehitamiseks/rekonstrueerimiseks. Meie klientide seas on taotlejaid nii Harjumaalt, Ida-Virust kui ka teistest maakondadest. 20 konsulteeritud projekti eelarve kokku on ligikaudu 46 miljonit ja küsitav toetussumma 22 miljonit. Sotsiaalministeeriumi andmetel esitati kokku 59 taotlust ja toetust taotleti 64 miljoni euro ulatuses.

Hoiame pöidlad peos ja jääme ootama valikukomisjoni positiivseid otsuseid!

Me kasutame küpsiseid, et parendada teie kasutajakogemust ning pakkuda teile asjakohast sisu ja reklaame. Jätkates meie veebisaidi kasutamist, nõustute meie küpsiste kasutamisega.