Kõik Cumuluse koostatud esmatasandi tervisekeskuste taotlused kanti investeeringute kavva

Meie meeskonnal on hea meel, et kõik 20 esmatasandi tervisekeskuse projekti, mille koostamisele kaasa aitasime, on kantud investeeringute kavasse, mille Eesti Vabariigi Valitsus eile kinnitas. [...]