Cumuluse konsultant Jaan Urb koostöös Change Consultingu koolitaja Endel Hangoga viisid Pikavere piirkonna aktivistidele läbi loovus- ja ettevõtluskoolituse programmi. Selle käigus käsitleti loovuse, ettevõtlusega alustamise, äriühingute käigushoidmise ja turundusega seotud teemasid, mis on Pikavere kogukonna liikmetele kohaliku elu edendamisel vajalikud.

Pikavere Lasteaed-Algkool mõtestas 2015. a kevadel lahti oma väärtuspakkumise ja määratles vajalikud tegevused selle suunas liikumiseks. Äsja lõppenud koolitusprogrammi raames arendati toonaseid tegevusi edasi ja lepiti kokku uutes plaanides.

Pikavere küla Raasiku vallas on kahaneva rahvaarvuga kogukond, mille vaba aja veetmise keskuseks on Pikavere Lasteaed-Algkool. Aasta-aastalt on laste ja õpilaste arv koolis vähenenud ning sotsiaalse infrastruktuuri optimeerimise valguses ähvardab kooli lõpuks sulgemine. See tähendaks ühtlasi ka kogukonna keskuse kadumist – piirkonnas pole kirikut ega rahvamaja.

Ressursside efektiivse majandamise võtmes ongi väikeste maakoolide sulgemine mõistlik. Omaette küsimus on, kas seda peaks tegema igal pool täpselt ühtemoodi ja samadele alustele tuginedes erandeid arvestamata. Kui on olemas tugev ja elujõuline kogukond, mis sellest, et väikesearvuline, siis on otstarbekas arutada võimalusi, kuidas saaks kool kui kogukonna keskus edasi eksisteerida.

Pikavere kogukonna aktivistid ongi oma südameasjaks võtnud koolile täiendavate funktsioonide välja arendamise. Juba toimuvadki mõisas (tegemist on nimelt mõisakooliga) mitmesugused kultuurisündmused, mille külastajad on pärit ka väljastpoolt piirkonda. Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi toel on rajatud loodusõpperada. Seega on koolil vajalikud arengueeldused olemas. Ideedest Pikaveres puudust ei ole, võtmeküsimuseks on meeskonna võimekus ja motivatsioon plaanid ellu viia. Loodetavasti Pikavere aktivistide entusiasm ei rauge.

Me kasutame küpsiseid, et parendada teie kasutajakogemust ning pakkuda teile asjakohast sisu ja reklaame. Jätkates meie veebisaidi kasutamist, nõustute meie küpsiste kasutamisega.