Kagu-Eesti tööstusalade arendamise eeldus on maade omandiküsimuse lahendamine

Cumulus viis Rahandusministeeriumi tellimusel Kagu-Eesti tööstusalade uuringu, mis valmis 2020. a lõpus. Uuringuga kaardistati Põlva, Valga ja Võru maakonna tööstusalad (kokku 31). Uuringu käigus [...]