Teostatavus- ja tasuvusanalüüs on reeglina avaliku sektori või vabaühenduste investeeringuprojekti analüüs, mis aitab jõuda järeldusele, kas planeeritav projekt on piisavalt põhjendatud ja ettevalmistatud ning ka tasuv.

Nii projekti elluviija kui ka rahastaja soovivad kindlust, et ettevõtmine oleks teostatav ja jätkusuutlik. Analüüs annabki vastused küsimustele, kas projekt on (sotsiaalmajanduslikult) tasuv ja efektiivselt teostatav.

Oleme koostanud rohkem kui 30 teostatavus- ja tasuvusanalüüsi, sh näiteks mitmetele turismi- ja tööstusobjektidele ning sotsiaalvaldkonna projektidele.