Projektide koostamine ja juhtimine hõlmab perioodi idee välja arendamisest kuni projekti lõpparuande kinnitamiseni. Projektijuhtimine hõlmab nii meeskondade vahelise töö koordineerimist, suhtlust projektiga seotud osapooltega, hangete läbiviimist kui ka aruandlust.

Lisaks projektiidee välja arendamisele aitame oma klientidel leida ka sobivaima rahastusallika.

Meil on kogemus enam kui 60 erineva taotluse ettevalmistamisel, millest lõviosa on rahastatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS), Archimedese, Innove, PRIA või mõne piiriülese programmi (INTERREG) poolt.