Viime läbi alljärgnevaid koolitusi:

  • strateegilise arengu kavandamine;
  • projektide koostamine ja juhtimine;
  • teostatavus- ja tasuvusanalüüside koostamine;
  • finantside juhtimine.

Koostöös heade partneritega korraldame koolitusi ka väärtuste ja muudatuste juhtimise alal.

Samuti aitame klientidel ette valmistada ja läbi viia mitmesuguseid sündmusi, näiteks seminare ning konverentse.

Valdav osa meie teenustest hõlmab tööd inimestega, mistõttu oleme vilunud läbirääkijad, moderaatorid ja koolitajad. Meil on kogemus nii väikeste töötubade (5-7 inimest) kui ka suurte rahvusvaheliste konverentsidega (enam kui 300 inimest). Suudame muuta sündmused vaheldusrikkaks ja energiliseks, kasutades selleks erinevaid visuaalseid tehnikaid ning loovülesandeid.

Cumulus on Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud täienduskoolitusasutus (reg nr 214922). Avalikke õppekavasid meil ei ole, koolitused disainime vastavalt kliendi konkreetsele soovile. Koolituste korraldamisel lähtume õppekorralduse ja kvaliteedi tagamise alustest.