Strateegilise planeerimise käigus analüüsime põhjalikult organisatsiooni või piirkonda (näiteks linn või vald), määratleme võtmeisikute ja peamiste huvigruppidega koostöös pikaajalised eesmärgid, tegevuskava nende saavutamiseks ning võimalikud riskid. Meievahelise koostöö tulemus on laiapõhjaliselt teadvustatud pikaajalised eesmärgid ja konkreetsed kokkulepped nende saavutamiseks.

Teenused:

  • strateegiate koostamine (missiooni, visiooni ja eesmärkide ning nende saavutamist mõõtvate indikaatorite määratlemine);
  • arengukavade ja sektorarengukavade koostamine (lisaks strateegiale ka lähteolukorra analüüs, nõudluse ja sihtgruppide välja selgitamine, riskide hindamine ning tegevuskava koostamine).

Arengukavad on üldisemad, sektorarengukavad hõlmavad teatud kindlat valdkonda (näiteks turism või ettevõtlus) ja on spetsiifilisemad.

Meie strateegilise arengu kavandamise kogemus on pikaajaline ja mitmekülgne. Oleme koostanud arengukavasid nii kohalikele omavalitsustele kui riiklikele asutustele; samuti oleme nõustanud mitmeid eraettevõtteid nende äri alustamisel ja arendamisel.