Cumulus Consultingu põhiteenused on organisatsioonide strateegiline arendamine, uuringute ja analüüside läbiviimine ning (euro)projektide koostamine ning juhtimine.

Strateegiline planeerimine

Analüüsime põhjalikult organisatsiooni või piirkonda, määratleme kliendi pikaajalised eesmärgid ja tee nende saavutamiseks.

Uuringud ja analüüsid

Hangime klienti huvitava valdkonna kohta lisateavet tema edasise arengu kavandamiseks.

Teostatavus-ja-tasuvusanalüüsid

Analüüsime kavandatava projekti elluviimise põhjendatust ja ettevalmistatust.

Projektide koostamine ja juhtimine

Selgitame välja sobivaima rahastusallika, koostame taotluse ja viime tegevused ellu.

Koolituste ja sündmuste korraldamine

Valmistame ette ja viime läbi mitmesuguseid koolitusi ja seminare.