Riigihalduse ministri eestvedamisel on alustatud haldusreformi (kohaliku omavalitsuse reformi) ette valmistamist. Selleks on moodustatud ekspertkomisjon, mille ülesannete hulka kuulub reformi põhimõtete välja töötamine.

Rahandusministeerium koostöös maavalitsuste ja OÜ-ga Cumulus Consulting viib igas maakonnas läbi seminari, et kaasata omavalitsuste, maakonnas tegutsevate kolmanda sektori organisatsioonide ja ettevõtete esindajaid reformi osas aktiivselt kaasa mõtlema. Oodatud on kõik huvilised!

Täpsemalt saab seminaride kohta lugeda siit.