Sihtasutus Aidu Veespordikeskus soovib välja arendada Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas endisel Aidu karjäärialal rahvusvahelistele nõuetele vastava veespordi- ja vabaajakeskuse luues võimalused nii kogu pere aja veetmiseks kui ka tipptasemel spordivõistluste korraldamiseks.

Sihtasutus koostöös Lüganuse valla ja OÜ-ga Cumulus Consulting viib 2. veebruaril 2017. a läbi arenguseminari eesmärgiga kaasata omavalitsuste, ettevõtete, erinevate katusorganisatsioonide ning kolmanda sektori esindajaid keskuse väljaarendamisse.

Arenguseminar toimub neljapäeval, 2. veebruaril kell 12.30 kuni 17.00 kaheosalisena:

  • kl 12.30 on võimalik tutvuda objektiga (kogunemine Maidla mõisa juures), www.maidla.ee/kontakt
  • kl 14.00-17.00 toimub seminar Maidla rahvamajas

PÄEVAKAVA

12.30 – 13.45 Tutvumine objektiga (kogunemine kl 12.30 Maidla mõisa juures)

14.00 – 17.00 Arenguseminar Maidla rahvamajas:

  • Lühiülevaade SA Aidu Veespordikeskuse senistest tegevustest
  • Aidu veespordi- ja vabaajakeskuse üldine visioon ja kontseptsioon
  • Grupiarutelud Aidu veespordi- ja vabaajakeskuse arendusideede täiendamiseks
  • Edasine tegevusplaan

Foorumil osalemiseks palume registreeruda >siin< hiljemalt 30. jaanuariks.